DISCLAIMER

IP Groningen is ingeschreven in het handelsregister onder nr. 0113379
K.v.K. 0113379
IP Groningen besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar websites en brochures. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen.
IP Groningen behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen.
IP Groningen is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het Internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie door IP Computer Training Centrum.
Indien u via onze website informatie aanvraagt of u zich inschrijft voor een training zal deze informatie alleen worden gebruikt om u van dienst te zijn op het gebied waarvoor u zich aanmeldt.Opleidings Centrum Informatie Communicatie Technologie Europees Computer Rijbewijs Certiport MOS Lamark flexibel examineren