Vorige

Correspondentie-nederlands

Dit wordt meestal als stoffig ervaren, dat is nu niet meer het geval, onze cursus is modern en ook weer gericht op de toekomst. Veel voorbeelden van diverse brieven en praktische toepassingen. Uiteraard ook nog even aandacht voor een aantal grammatische problemen waar we allemaal vaak mee worstelen.

De inhoud van de training Correspondentie-nederlands

De volgende onderdelen komen aan bod:

  • Opstellen brieven
  • Circulaires
  • Folders etc.
  • Spelling
  • Grammatica en stijl


Opleidings Centrum Informatie Communicatie Technologie Europees Computer Rijbewijs Certiport MOS Lamark flexibel examineren