Vorige

Administratieve Basiskennis

In de cursus administratie wordt de nadruk gelegd op de administratie in zijn algemeen, aan de hand van een gefingeerd bedrijf wordt gekeken welke soorten administraties er zoal in een bedrijf kunnen voorkomen. Daarnaast wordt tijdens het onderdeel rekenen handvatten aangereikt om snel en zonder veel problemen diverse rekenvaardigheden zich eigen te maken.

De inhoud van de training Administratieve Basiskennis

De volgende onderdelen komen aan bod:

  • Basisbegrippen administratie
  • Rekenen


Opleidings Centrum Informatie Communicatie Technologie          Europees Computer Rijbewijs        Certiport MOS     Lamark flexibel examineren