Vorige

Taal groepsles: Duits, Engels, Frans, Italiaans, Portugees, Pools, Spaans, Tjechisch

TALEN GROEPSLES

De duur van het opleidingstraject is afhankelijk van de doelstelling. Meestal werken we met trajectblokken van 20 of 30 lesuren.

Voorbeeld: Doelstelling voor een groep Monteurs die in Duitsland gaan werken

Op een representatieve wijze Duitstalige communicatie kunnen verzorgen met betrekking tot de werkzaamheden van de cursisten bij het bedrijf. Aandacht wordt besteed aan uitspraak, grammatica, spreekvaardigheid en luistervaardigheid, als mede het uitbreiden van de algemene, zakelijke en vakinhoudelijke woordenschat.

Onderwerpen zijn gericht op de werkzaamheden van de cursisten o.a.:

  • communicatie in verband met het plaatsen van bedden bij consumenten in Duitsland
  • afhandelen van betalingen door de klant
  • begrijpend lezen van productinformatie, opdrachten en rekeningen
  • communicatie in verband met verblijf in Duitsland; telefoneren en social talk

Huidige niveau: Weinig tot geen voorkennis aanwezig
Gewenste eindniveau: Niveau A1 Europese certificering
Verslaglegging: Er vindt  wekelijks evaluatie plaats. Door middel van de tussenevaluatie wordt de opdrachtgever geïnformeerd over aanwezigheid, werkhouding, motivatie en algemene progressie van de cursist. Na afloop van  volgt de eindevaluatie.

Indicatie kosten:

  • bij 2 deelnemers              : Prijs per uur is € 80,00 excl. BTW
  • bij 3 deelnemers              : Prijs per uur is € 90,00 excl. BTW
  • bij 4 -10 deelnemers        : Prijs per uur is € 100,00 excl. BTW                   

Lesmateriaal: Per traject zijn de kosten voor lesmateriaal € 125,- per persoon

Reiskosten docent: Per traject worden de reiskosten doorberekend

De inhoud van de training Taal groepsles: Duits, Engels, Frans, Italiaans, Portugees, Pools, Spaans, Tjechisch

Samen met de kandidaten/werkgever wordt de inhoud van de training bepaald. Dit gebeurt aan de hand van een intakegesprekken en doelstelling werkgever van de kandidaten

Omdat het praktijkgericht is kunt u in een korte tijd uw talenkennis aanzienlijk verbeteren.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE TAALLESSEN:

  • Indien een les voor de hele groep 1 week van te voren wordt afgemeld, kan de les op een andere dag worden ingehaald. 
  • De lessen worden op eigen verantwoordelijk van de klant gevolgd. Bij het stoppen van de lessen kan op generlei wijze het lesgeld worden teruggeëist.


Opleidings Centrum Informatie Communicatie Technologie          Europees Computer Rijbewijs        Certiport MOS     Lamark flexibel examineren