Vorige

Excel Klassikaal - Van Basis tot Expert - vs. 2010 en 2013

EXCEL KLASSIKALE TRAINING - VAN BASIS TOT EXPERT

De klassikale training voor Excel van IP Computer Training Centrum kan opgebouwd worden zoals u dat graag wilt. Ons trainingsmateriaal bevat alle stof van basis tot expert. Tijdens de training kan de docent dan ook elk onderwerp daaruit behandelen. De werkwijze is dat we een intakeformulier toesturen, waarmee een inventarisatie maken, zodat we weten wat de huidige kennis is en groepen kunnen maken met dezelfde basiskennis.

De inhoud van de training hebben we hieronder weergegeven in 3 blokken waarmee we 3 lesdagen van 6 uur kunnen vullen. Wilt u bijvoorbeeld een thema training van draaitabellen met delen uit gevorderden en expert, dan is dat ongeveer 6 uur les. Aan de hand van uw wensen wordt dus de inhoud bepaald van de training, het aantal trainingsdagen en de lestijden.

Vanuit de praktijkraden wij aan om de trainingstijd per lesblok te beperken tot 3 a 4 uur. De trainingen zijn intensief en de kandidaten krijg veel informatie. Indien we een hele dag lesgeven, zit er altijd een pauze in van 1 uur.

De inhoud van de training Excel Klassikaal - Van Basis tot Expert - vs. 2010 en 2013Opleidings Centrum Informatie Communicatie Technologie          Europees Computer Rijbewijs        Certiport MOS     Lamark flexibel examineren