Vorige

Secretaresse basis - Secretariele vaardigheden, Kantoorkennis, Notuleren, Correspondentie Nederlands, Typen, Word en Excel

De Secretaresse-basis opleiding bestaat uit de onderstaande modules. Iedere module wordt afgesloten met een examen en bij een voldoende resultaat ontvangt de deelnemer een certificaat van dit onderdeel.

Als u voor een bepaald onderdeel al ooit een certificaat behaald heeft kunt u een vrijstelling aanvragen.

Na het behalen van de 7 modulen, al dan niet met vrijstellingen, ontvangt men het erkende diploma Secretaresse Basis uitgegeven door de Examencommissie van Pitman Businessopleidingen.

De inhoud van de training Secretaresse basis - Secretariele vaardigheden, Kantoorkennis, Notuleren, Correspondentie Nederlands, Typen, Word en Excel

  • Secretariele vaardigheden
  • Kantoorkennis secretaresse
  • Notuleren
  • Correspondentie Nederlands
  • Toetsenbordvaardigheid
  • Tekstverwerking - Microsoft Office Word
  • Spreadsheets - Microsoft Office Excel


Opleidings Centrum Informatie Communicatie Technologie          Europees Computer Rijbewijs        Certiport MOS     Lamark flexibel examineren