Vorige

ECDL Standaard M6 - PowerPoint

In de module Presentaties wordt van de kandidaat verwacht dat hij laat zien competent te zijn in het gebruik van presentatiesoftware. De kandidaat: Kan werken met presentaties en deze opslaan in verschillende bestandsindelingen Kan ingebouwde opties zoals de Help-functie van het programma gebruiken om de productiviteit te verhogen. Begrijpt de verschillende presentatieweergave mogelijkheden en hun toepassing, kan verschillende indelingen en ontwerpen voor dia's kiezen. Kan tekst invoeren, bewerken en opmaken in een presentatie. Hanteert best practice o.a. door het geven van unieke titels aan dia's. Kan grafieken kiezen, maken en opmaken om informatie op een zinvolle manier te presenteren. Kan foto's, afbeeldingen en getekende objecten invoegen en bewerken. kan animaties en overgangseffecten toepassen op presentaties en de inhoud van de presentatie controleren en corrigeren, voordat deze wordt afgedrukt en de presentatie wordt gegeven.

De inhoud van de training ECDL Standaard M6 - PowerPoint

Weergave presentatie/Diasorteerderweergave/Diavoorstelling
Verplaatsen of verwijderen tekst/afbeelding
Sprekersnotities
Tekstvakken invoegen
Tekst in tekstvak opmaken
Wizard AutoInhoud starten
Sjabloon
Achtergrond aanpassen
Organigram (organisatieschema)
Grafieken
Tabel
Illustraties en afbeeldingen
Een object tekenen (vierkant/rechthoek/cirkel/ovaal etc.)
Werken met objecten (tekeningen/afbeeldingen/tekst)
Effecten in de diavoorstelling
Diavoorstelling instellen
Geluid en beeld toevoegen
Afspelen CD tijdens presentatie
Diamodel aanpassen
Datum/tijd - voettekst en dianummer invoegen
Hyperlinks maken
Sjabloon maken
Dia’s exporteren naar Word
Een werkblad van Excel invoegen
InpakkenOpleidings Centrum Informatie Communicatie Technologie Europees Computer Rijbewijs Certiport MOS Lamark flexibel examineren