Vorige

ECDL Standaard M5 - Access

In de module Databases gebruiken wordt van de kandidaat verwacht dat hij een goed begrip heeft van databases en aantoont competent te zijn in het gebruik van een database. De kandidaat: Begrijpt wat een database is en hoe deze wordt georganioseerd en bediend. Kan een eenvoudige database maken en de inhoud van de database in verschillende weergaven bekijken. Kan een tabel maken, velden en de bijbehorende eigenschappen definiëren en bewerken; gegevens in een tabel invoeren en bewerken. Kan een tabel of formulier sorteren en filteren; query's maken, bewerken en uitvoeren om specifieke informatie uit een database op te vragen. Begrijpt wat een formulier is en kan een formulier maken om records en gegevens in records in te voeren, te bewerken en te verwijderen. Kan routinerapporten maken en de uitvoer zodanig voorbereiden dat deze gereed is voor verspreiding.

De inhoud van de training ECDL Standaard M5 - Access

 • Maken nieuwe database
 • Primaire sleutel
 • Index
 • Gerelateerde tabellen, één op één/één op veel
 • Toevoegen, wissen en wijzigen van record in een tabel
 • Validatie
 • Formulieren
 • Query’s
 • Sorteren
 • Rapporten
 • Afdrukken


Opleidings Centrum Informatie Communicatie Technologie Europees Computer Rijbewijs Certiport MOS Lamark flexibel examineren