Vorige

ECDL basis M4 - Excel

In de module Spreadsheets wordt van de kandidaat verwacht dat hij een goed begrip heeft van spreadsheets en dat hij laat zien een spreadsheet te kunnen gebruiken om accurate resultaten te produceren. De kandidaat: Werkt met spreadsheets en slaat deze op in verschillende bestandsindelingen. Gebruikt ingebouwde opties zoals de Help-functie van het programma om de productiviteit te verhogen. Voert gegevens in een cel in en hanteert best practice bij het maken van lijsten. Selecteert sorteert, kopieert, verplaatst en verwijdert gegevens. Bewerkt rijen en kolommen in een werkblad. Kopieert, verplaatst, verwijdert en hernoemt werkbladen volgens best practice. Maakt gebruik van wiskundige en logische formules waarbij standaardtoepassingen van de spreadsheet worden gebruikt. Best practice hanteren bij het maken van formules en foutwaarden herkennen in formules. Maakt getallen en tekst op in een spreadsheet. Kan grafieken kiezen, maken en opmaken om informatie op een zinvolle manier te presenteren. Kan pagina-instellingen van een spreadsheet wijzigen en de inhoud van een spreadsheet controleren en corrigeren voordat de spreadsheet wordt afgedrukt.

De inhoud van de training ECDL basis M4 - Excel

 • Werkbalken opvragen/verplaatsen/verwijderen
 • Werkmap/Werkbladen
 • Formule/Functies (vergelijkingen)
 • Zoeken en vervangen
 • Uitlijnen van tekst
 • Selecteren meerdere cellen Opmaak tekst/randen
 • Opvullen
 • Automatische opmaak
 • Instellen van een getal
 • Kopiëren
 • Vulgreep/Gegevens automatisch invoeren
 • Kolombreedte/Rijhoogte wijzigen
 • Kolommen, rijen en cellen invoegen/verwijderen
 • Absolute en relatieve celverwijzing
 • Foutmeldingen
 • Blad verplaatsen/kopiëren naar andere werkmap
 • Sorteren
 • Spelling
 • Automatische correctie
 • Titels vastzetten (blokkeren) en verwijderen
 • Grafieken/wijzigen/opmaken
 • Kop- en voetteksten
 • Bladinstellingen
 • Pagina-einde
 • Afdrukken (printen)


Opleidings Centrum Informatie Communicatie Technologie Europees Computer Rijbewijs Certiport MOS Lamark flexibel examineren