Vorige

ECDL basis M2: Online Essentials

De module Websurfen en Communicatie bestaat uit twee delen. In het eerste deel, Websurfen, wordt van de kandidaat verwacht dat hij een goed begrip heeft van het internet en een webbrowser kan gebruiken. De kandidaat: Begrijpt wat het internet is en is bekend met de meest gebruikelijke bijbehorende terminilogie. Weet welke beveiligingskwesties een rol spelen bij het gebruik van het internet. Kan veelvoorkomende taken uitvoeren die horen bij het surfen op het internet, zoals het veranderen van de browserinstellingen. Kan zoeken naar infomatie en internetformulieren invullen en versturen. Kan internetpagina's opslaan en bestanden downloaden van het internet. Kan tekst van een internetpagina naar een document kopiëren. In het tweede deel, Communicatie, wordt van de kandidaat verwacht dat hij een aantal begrippen kent van elektronische post (e-mail) en bekend is met andere manieren van communiceren. De kandidaat: Weet wat e-mail is en weet wat de voor- en nadelen ervan zijn. Weet welke andere manieren van communiceren zijn. Is op de hoogte van netwerketiquette en beveiligingsmaatregelen bij het gebruik van e-mail. Kan een e-mail opstelen, een spellingscontrole uitvoeren, een e-mail versturen. Kan e-mails beantwoorden en doorsturen, bijlagen verwerken en een e-mailbericht afdrukken. Weet op welke manier de productiviteit kan worden verhoogd bij het werken met e-mailsoftware. Kan e-mailberichten beheren en organiseren.

De inhoud van de training ECDL basis M2: Online Essentials

 • World Wide Web
 • Webadres
 • Zoekmachine
 • Firewall
 • Downloaden
 • Instellingen aanpassen - website
 • Hyperlink/afbeeldingslink
 • Favorieten
 • Geschiedenis
 • Afdrukken webpagina
 • E-mailadres
 • E-mailbericht invoeren/bewerken
 • Digitale handtekening
 • Instellingen aanpassen - e-mail
 • E-mail lezen/markeren/openen/beantwoorden
 • Kopie zenden
 • Bijlage
 • Prioriteit instellen
 • Tekst uit een andere bron naar een bericht kopiëren
 • Adreslijst/verzendlijst
 • Berichten sorteren
 • Afdrukken


Opleidings Centrum Informatie Communicatie Technologie Europees Computer Rijbewijs Certiport MOS Lamark flexibel examineren